PRIVACYSTATEMENT

Rancarto Automatisering – PC Hulp Zeist.nl

Dit privacystatement van Rancarto Automatisering beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’). Dit Privacystatement is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website www.rancartoautomatisering.nl en al onze overige “pchulp websites”
Wij houden ons bezig met diensten op het gebied van particulieren en zakelijke IT- werkzaamheden.

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van uw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools, hebben wij met zorg dit Privacystatement opgesteld. Dit Privacystatement kunt u te allen tijde op onze websites raadplegen.

1. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die wij van u ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden:

• om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
• om met en voor u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
• om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
• om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• om een financiële administratie te voeren,

Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens:

• voorletters, voornaam,
• achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• of overige contactgegevens.

2. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zgn. functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren
Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is om contact met u te op te kunnen nemen. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
• N.a.w. gegevens
• Hoe wij contact met u moeten opnemen (telefonisch of e-mail)
• Uw bericht
Dankzij deze cookies kunnen wij soms ook bepaalde formulieren gelijk al voor u ingevuld klaar zetten.

3. Derden
Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.

5. Beveiliging
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Mocht u van mening zijn, dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Maar daarnaast heeft u uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag voor u samen:

– U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

– Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kunt u om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn.

– Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

– Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen.

– Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Verdere informatie en contact
Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via info@rancartoautomatisering.nl
Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig Privacystatement is gepubliceerd op onze website. Houdt u onze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 06 mei 2018.

Neem direct contact op

  Niet woonachtig in Zeist?

  Wij werken ook in de omliggende plaatsen van Zeist

 • slot88
 • situs slot88
 • slot88 online
 • judi slot88
 • xnxx
 • xnxx
 • xnxx